Bölüm Tanıtımı

Misyon

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; 21. Yüzyılın teknolojiyle dönüşen yeni dinamiklerini özümseyen, sinema, film, video, animasyon gibi multimedya tekniklerini başarıyla kullanabilen, estetik duyarlılığa sahip, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

İçinde yaşamakta olduğumuz dijitalleşme çağı tüm toplumsal dinamiklerle birlikte kültür ürünlerinin yapısını ve üretim biçimlerini de kökten bir değişime uğratmış, görsel İletişim sektörü (Televiyon, sinema, animasyon, reklam ajansları) gittikçe daha geniş yer kaplayan disiplinlerarası bir platforma dönüşmüş ve uzman çalışan ihtiyacı doğmuştur.

Bu alanda faaliyet gösterecek çalışanlar ve araştırmacılar yetiştirmek üzere yola çıkan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; uluslararası arenada varlık gösterecek, multimedya çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikli bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Dört yıllık eğitim sürecinde öğrencilerine; kuramsal ve teknik donanım sağlamak, sektörel bilgileri aktararak profesyonel çalışma hayatına hazırlamak, sanat ve tasarım dinamiklerinin kesiştiği noktada disiplinlerarası bir üretim alanı açmak bu bölümün temel öncelikleridir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top