Bölümün Tanıtımı

Görsel İletişim Tasarımı programı, tasarımcıları sanayi ve toplumun iletişim ihtiyaçları için yetiştirir. Çağdaş kültürdeki karmaşık sorunlara yönelik görsel çözümlerin tasarlanması, oluşturulması, planlanması ve gerçekleştirilmesi üzerinde durur.. Öğrencileri, metodoloji, prototipleme, estetik, insan faktörleri, teknoloji, materyal, bağlam ve izleyiciyi metne, ekrana ve yapılı çevreye form vermek için stratejiler ve çözümler üretmek üzere entegre eder. Fakülte, üretim sürecinden ziyade tasarımın amaçlarını vurgular ve istenilen kullanıcıyı uygulama alanı boyunca bilgilendiren, yorumlayan, yönlendiren veya ikna eden yenilikçi görsel fikirleri teşvik eder. Görsel iletişim tasarımı programı görsel problem çözmeyi, örgütsel becerileri ve bilgi teorisini vurgulayan yoğun bir programdır. Müfredat tipografi, bilgi tasarımı, tasarım sistemleri, sergi tasarımı, yayın tasarımı, yeni medya ve görsel yöntemler ve süreçlerin tüm aşamalarını içerir.

En basit düzeyde, görsel iletişim tasarımı (eskiden grafik tasarım), fikirleri iletmek için görsel sanatlar ve teknolojiyi birleştiren yaratıcı bir süreçtir. Yetenekli bir tasarımcının elinde, yalnızca sözcükleri ve resimleri aşan görsel iletişim haline dönüşen bir mesajla başlar. Görsel iletişim tasarımcısı, renk, tür, hareket, semboller ve görüntüleri kontrol ederek, belirli bir kitleyi bilgilendirmek, eğitmek, ikna etmek ve hatta eğlendirmek için tasarlanmış görsellerin üretimini oluşturur ve yönetir. AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım programı özünde bir tasarımcının yalnızca bir işletmenin stratejik planında değil, aynı zamanda dünyada da bir değişiklik yapabileceği fikrini destekliyor. Kampüste geçirdikleri süre boyunca, öğrenciler kültürel açıdan farklı insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilemek, çağdaş kültürün ahlaki boyutlarını eleştirmek ve karmaşık toplumsal konulara görsel bir şekil vermek isteyen projeler geliştirirler. Tasarım uzmanları olarak AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı mezunları görsel kültürünün geleceğinden sorumlu olacaktır.

MİSYON

Türkiye'de son yıllarda reklamcılık ve kitle iletişim sektörlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bu alanlarda görsel iletişim diline hakim profesyonellere gereksinim duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından hedeflenen, tüketici pazarına yönelik marka imajı, marka tasarımı ve yönetimi oluşumunu başta video ve film üretimi teknolojilerini kullanarak sağlamak, buna bağlı olarak kitle iletişim ve reklamcılık sektörüne yönelik uygulamalarda yer alabilecek profesyoneller yetiştirmektir.  Bu alanlarda iletişim araçları ve insan arasındaki ilişkiyi ve iletişim kanallarını etkili bir biçimde kullanan, yalın ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturabilmek konusunda kendisini geliştirmiş uluslararası düzeyde görsel tasarımcılar yetiştirmek bölümümüzün temel misyonunu oluşturmaktadır.

VİZYON

Mezun öğrencilerimizin ulusal/uluslararası reklamcılık, tanıtım ve kitle iletişim alanında  ulaştıkları başarılarla, sektörde adını duyuran bir bölüm olarak hedefimiz; eğitim standartımızı istikrarlı bir şekilde korumaktır.  Bu amaç doğrultusunda üretim sürecinin yanı sıra yaratım süreci boyunca iletişim problemlerinin görsel analizini de yapabilen, çözüm odaklı, entellektüel ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek konusunda bölüm çatısında öğrencilere tüm olanaklar sunulmaktadır.  Bu sayede öğrencinin sahip olduğu birikim, profesyonel iş hayatına odaklı girişimci projeler üretmesine, iletişim teknolojilerine ulaşmasına, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemlerine çözüm üretebilecek yeni uzmanlık alanları yaratmasına rehberlik edecektir. 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top