Bölümün Tanıtımı

Fakültemiz bünyesindeki Grafik Bölümümüz,

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/04/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan kararla

*Görsel İletişim Bölümü adının Grafik Bölümü,

*Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalının adının Grafik Anasanat Dalı olarak değiştirilmesi uygun görülerek açılmıştır.

 

AMAÇ

Grafik Bölümü, görsel tasarım uygulamalarına ihtiyaç duyulan, basılı, görsel, dijital ve çevrimiçi iletişim tasarımı alanları ile reklam ve medya sektörünü de kapsayan geniş bir yelpazeye hizmet sunabilecek adayların yetiştirilmesini sağlayabilecek bir bölümdür.

Grafik Bölümü, yerel ve uluslararası literatür çalışmalarını ve grafik tasarım alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve öğrencilerine güncel bir program sunmaktadır. Grafik tasarımı eğitiminde televizyon ve medya yayıncılığına yönelik iki boyutlu ve üç boyutlu grafik animasyon derslerinin müfredat içinde yer alması öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişmesinde büyük önem arz etmektedir. Grafik animasyon eğitimi; öğrencilere animasyon, televizyon yayıncılığı ve hareketli görüntü üretimi sektöründe de çeşitli iş fırsatlarını değerlendirme imkânı sağlamaktadır.

MİSYON

Çağdaş bir eğitim-öğretim anlayışı sürdürmek, sanat, görsel iletişim ve grafik tasarım alanlarında yaratıcı düşünmeyi, anında ve yerinde karar vermeyi, değerlendirme yaparak sonuca varabilme yeteneğini geliştirmek, ulusal değerlere sahip çıkan ve evrensel değerlere ulaşılabilen sanatçılar yetiştirerek topluma sanat ve tasarım yoluyla katkı sağlamaktır. Ayrıca Güzel Sanatlar alanındaki gelişmeleri göz önünde bulunduran, geleceğe yönelik sürekli güncellenen akademik bilgi birikimine sahip nitelikli akademisyenlerin yetiştirilmesi misyonunu üstlenmektedir.

VİZYON

Grafik Bölümü, dünyadaki gelişmeleri takip eden yenilikleri eğitim sistemine yansıtan Türkiye’de grafik alanında özgün sanatsal ve bilimsel faaliyetler üreten bir eğitim anlayışı ile ilerlemeyi amaçlamaktadır. Bölüm olarak hedefimiz; mezun öğrencilerimizin ulusal/uluslararası reklamcılık, tanıtım ve kitle iletişim alanında başarılarıyla sektörde adını duyurmasıdır. Bu amaç doğrultusunda üretim sürecinin yanı sıra yaratım süreci boyunca iletişim problemlerinin görsel analizini de yapabilen, çözüm odaklı, entelektüel ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek konusunda bölüm çatısında öğrencilere tüm olanaklar sunulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda öğrencinin profesyonel iş hayatına yönelik girişimci projeler üretmesine, iletişim teknolojilerine ulaşmasına, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemlerine çözüm üretebilecek yeni uzmanlık alanları yaratmasına rehberlik edilmeye çalışılacaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top