Bölümün Tanıtımı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümü, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13.03.2008 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan kararla ilk önce “Müzik Bilimleri Bölümü” adıyla açılmıştır. Kuruluşundan dokuz yıl sonra, 2017 yılında bölümün ilk öğretim elemanının alınmasıyla bölüm aktif hale gelmiştir. Bölümün kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Nesrin KALYONCU olup, 2017 yılında bölümün yapılanması için aktif çalışmaları başlatmıştır. Bu kapsamda öncelikle bölümün ve alt birimlerinin yapılandırılması için girişimde bulunulmuş; Yükseköğretim Kurulu’na sunulan teklifin bölüm adı ile ilgili kısmı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 24.04.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek, bölümün adı “Müzik Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Aynı toplantıda bölüm altında Müzik Anasanat Dalı açılmasına karar verilmesi sebebiyle, bölümün iki birimli bir yapılanmaya kavuşması girişimi ise sonuçsuz kalmıştır. 2020 yılında, bölümün altında hem sanatsal hem de bilimsel odaklı iki birimin açılması için yeniden teklif sunulmuş; Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan kararla Müzik Bölümü çatısı altında “Müzikoloji Anabilim Dalı” ve “Müzik Performansları Anasanat Dalı” olmak üzere iki birim açılmıştır. Müzikoloji Anabilim Dalı, 2020-2021 Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Müzik Performansları Anasanat Dalı’na ise yakın gelecekte öğrenci alınması için çalışmalar sürmektedir. 

 

AİBÜ Gölköy Kampüsü’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Binası’nda yer alan Müzik Bölümü’nde; eğitsel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin yürütülebileceği temel dersliklerin yanı sıra bir küçük ölçekli konser salonu, üç çok amaçlı salon, müzik teknolojisi eğitimi için planlanmış iki sınıf ve bir stüdyo, bir bilgisayar laboratuvarı, bir okuma salonu/müzik kütüphanesi ve öğrencilerin performans çalışmalarını yapabilecekleri 20 adet bireysel etüt odası bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemize ait olan İzzet Baysal Kültür Merkezi ve Kongre Merkezi kompleksleri içerisinde de, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sanatsal/bilimsel performanslarını sergileyebilecekleri çeşitli büyüklüklerde yedi adet salon mevcuttur.

 

Müzik Bölümü’nün, BAİBÜ 2019-2023 Stratejik Planı dönemine ait misyon, vizyon ve temel aldığı değerler aşağıda sunulmaktadır.

 

Misyon

Müzik Bölümünün insan gücü ve materyal bakımından alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak lisans ve gittikçe lisansüstü düzeyde nitelikli eğitim vererek ülkemizin müzik alanında ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne ve müzik bilimsel araştırmalar yoluyla da alanın bilgi birikimine katkı sağlamak.

 

Vizyon

Müzik alanının birikimini gelecek kuşağa taşırken diğer yandan da müzik disiplininde çağın düşünsel ve metodik tartışmalarına katkı sunmak ve ülkemizin nitelikli müzik programları arasında yerini almak.

 

Değerler

 • Müzik kültürlerinin eşit değerliliği prensibini benimsemek
 • Yerel, ulusal ve uluslararası platformda varlık gösteren müzik türleri ve pratikleri arasında ayrım yapmamak
 • Müziksel olgular karşısında açıklık ve tolerans
 • Müzik araştırmalarında bilimsel yöntem ve etik ilkelere bağlılık
 • Deneysel araştırmalarda katılımcı ve deneklerin temel haklarına saygı
 • Müzik araştırmalarında akademik özgürlük, sorumluluk ve şeffaflık
 • Öğrenci merkezli ve çağcıl eğitim-öğretim
 • Kurumsal aidiyet, paylaşım ve katılım odaklı iş birliği
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
 • Email:          gsfibu.edu.tr
Top