Bölümün Tanıtımı

2015 yılında ilk mezunlarını veren resim bölümü, deneyimli kadrosuyla resmin uygulamalı ve teorik temel bilgisini üç boyutlu tasarım, özgün baskı resim, grafik sanatları eşliğinde disiplinler arası bir etkileşim mantığıyla sanat eğitimi programını yürütmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, özgün resimler yapabilecek düzeyde eğitilmişlerdir. Sanatın geçmişi, bugünü konusunda bilgi sahibidirler. Sanat tarihi, sanat felsefesi, çağdaş sanat hakkında donanımlıdırlar. Mezunlarımız serbest ressam olarak yaşamlarını sürdürebilecekleri gibi, formasyon eğitimi alarak kamu ve özel kurumlarda eğitmen olarak, sanat piyasasında çeşitli alanlarda kalifiye eleman olarak, akademisyen olmak için gereken prosedürleri gerçekleştirerek üniversitelerde çalışabilirler.

MİSYON
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, sanat alanında çağdaş, güncel ve gerçekçi niteliklerle donatılmış, ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak, bienaller, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve sanatçı burslarına layık, yaratıcı nitelikleri gelişmiş; duyarlı, bilgili ve donanımlı genç sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON
Sanatın merkezleri olarak kabul edilen; Ankara ve İstanbul’un ortasında yer alan Bolu ilinde resim sanatı alanında etkili bir bölüm olmayı amaçlayan Resim Bölümü, 21.Yüzyıldaki değişim ve gelişmelere uyum sağlayan, resim alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında kaliteli eğitim-öğretim veren ve üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınır olmayı hedefleyen bir bölümdür.

DEĞERLER
-Atatürk Türkiye’sinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
-Estetik duyarlılık;
-Toplumsal duyarlılık;
-İnsana, çevreye ve kültüre değer verme;
-Eğitimde öğrenciyi ve yaratıcılık sürecini merkeze alma;
-Çalışkanlık ve üretkenlik;
-Disiplinler arası yaklaşım;
-Paylaşıma ve İş birliğine açık olmak;
-Akademik ve sanatsal özgürlük;
-Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara ve insanlık
durumlarına eşit yaklaşım

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top