Bölümün Tanıtımı

MİSYON

Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,  sanat  alanında çağdaş, güncel ve gerçekçi niteliklerle donatılmış, ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak, bienaller, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve sanatçı burslarına layık, yaratıcı nitelikleri gelişmiş; duyarlı, bilgili ve donanımlı genç sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON

Sanatın merkezleri olarak kabul edilen; Ankara ve İstanbul’un ortasında yer alan Bolu ilinde resim sanatı alanında etkili bir bölüm  olmayı amaçlayan Resim Bölümü,  21.Yüzyıldaki değişim ve gelişmelere uyum sağlayan, resim alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında kaliteli eğitim-öğretim veren ve üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınır olmayı hedefleyen bir bölümdür.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top