Bölümün Tanıtımı

2011 yılında eğitim hayatına başlayan Seramik Bölümü, genç ve dinamik akademik kadrosu ile bu alanda eğitim veren önemli kurumlar arasındadır. Tasarım, üretim ve teknolojinin sentezlendiği çağdaş bir sanat anlayışı benimsenmektedir. Eğitim müfredatının temelini oluşturan düşünce; seramiğin geleneksel ve yaygın kullanımının dışında, artistik ve özgün eserlerin üretildiği bir sanat disiplini olmasıdır.  Sanat ve tasarım uygulamaları, endüstriyel üretim teknikleri, seramik malzeme ve teknoloji bilgileri öğretilmektedir.

 

MİSYON

İnsani değerlere saygılı, evrensel düşünce ve değerlere sahip, özgün sanatsal eser, tasarım ve bilgi üretebilen, çağdaş, yaratıcı, özgür ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

İçinde bulunduğu çağın değişim ve gelişmelerine uyum sağlayan, güzel sanatlar ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen eğitim kurumu olmayı amaçlamaktadır.

 

DEĞERLER

İnsani değerlere duyarlı ve farklılıklara saygılı olmak

Evrensel düşünce ve değerlere sahip olmak

Sevgi, saygı, hoşgörü sahibi olmak

Dürüst ve güvenilir olmak

Yaratıcılık

Estetik duyarlılık

Yenilikçilik

Üretkenlik

Etik değerlere bağlı olmak

İdealist olmak  

İş birliğine açık olmak

Adalet

Katılımcılık

Takım bilinci

Toplumsal sorumluluk

Çevre bilinci

Akademik özgürlük

 

AMAÇ ve HEDEFLER

Seramik Bölümünün genel amacı, ülkemizde önemli bir yere sahip olan seramik endüstrisine profesyonel tasarımcı, serbest üretici ve çağdaş sanatçı adaylarını yetiştirmektir.  Seramik Bölümü öğrencileri tercihlerine göre sanatsal, endüstriyel ve teknolojik alanlarda kendilerini geliştirme imkanına sahiptir.  Sanatsal çalışma alanını seçen öğrenciler atölye ortamında serbest çalışmalarını sürdürürken, teknoloji alanında kendini geliştirenler seramik endüstrisinde Ar- Ge Laboratuvarı, Masse/ Çamur/ Sır Hazırlama gibi bölümlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Endüstriyel alanı seçen öğrenciler model yapımı, kalıp yapımı, teknik resim, bilgisayar destekli tasarım gibi alanlara hakim olacakları için porselen, vitrifiye ve karo seramik sektöründe, Proje Geliştirme, Tasarım Uygulama, Dekor Tasarım ve Ürün Geliştirme gibi bölümlerde Tasarımcı, Modelci, Proje Yönetmeni, Tasarım ve Ürün Geliştirme Yöneticisi ( Şef/ Müdür) pozisyonlarında görev alabilmektedir. 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top