-->

İzzet Baysal Şükran Günleri’nde Panel

14 Mayıs 2018

İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları ile ortaklaşa düzenlenen "Sanat ve Tasarımda Yaratıcı Düşünme" konulu panel Prof. Dr. Alpaslan UÇAR'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salon’da gerçekleştirilen panelde konuşmacılardan Prof. Dr. Memduh ERKİN: holistik düşünmeyi interaktif olarak materyal ve örnekler üzerinden anlattı. AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin KALYONCU konuşmasında yaratıcılığın sosyo-kültürel boyutunun, bireysel niteliklerin yanısıra toplumsal ve kültürel çerçeveden etkilendiğini belirtti. Dekan KALYONCU bu etkiyi: Güvenç'in, Csizcentmihalyi'nin ve Lothweseu'in modelleri bağlamında açıkladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin EKER ise konuşmasında yaratıcı bireyin niteliklerine ve yaratıcılık ve zeka ilişkisine değindi. Yaratıcılık için "tuzak" temasından ilginç örnekler sunmasının ardından yaratıcılığı negatif yönde etkileyecek bazı örnekler üzerinde durdu.

Konuşmaların bitiminden sonra panel konuşmacılara hediye takdimi yapılarak sonlandı.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top