Erasmus Hareketlilik Programları İçin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

07 Eylül 2018

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 18 - 19 Eylül 2018 tarihlerinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde ve sonraki iki yılda açılabilecek Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği programlarından yararlanmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında https://ydyobasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online sınav başvurusu yapabilirler.

Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından "-5 puan" düşürülecektir. Sınava katılacak öğrencilerden başarı puanı olarak 100 üzerinden en az 60 puan almaları beklenmektedir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top