FİNAL / BÜTÜNLEME VE TEK - ÇİFT SINAVLARI HAKKINDA

29 Mayıs 2020

Üniversitemiz Senatosunun son toplantısında alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

 

Yükseköğretim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli yazısı uyarınca şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların pandemi mücadelesinde bir risk oluşturacağı nedeniyle ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi dönem sonu, bütünleme, tek-çift ve azami öğrenim sonu sınavlarının uzaktan yapılmasına, sınavlar için kullanılacak dijital imkanlar veya ödev, proje gibi yöntemlere akademik birimlerin yönetim kurullarınca karar verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dönem sonu, bütünleme ve tek-çift sınav takviminin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Final Sınavları: 22 Haziran 2020 4 Temmuz 2020

Bütünleme Sınavları: 13 17 Temmuz 2020

Tek-çift Sınavları: 23  25 Temmuz 2020

 

Öğrencilerimize duyurulur.

 

EK: Tek/Çift Sınav Başvuru Formu

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top