2021 - 2022 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KAYIT DUYURUSU

07 Eylül 2021

      KAYIT DUYURUSU

 

      2021 – 2022 Öğretim Yılı Fakültemiz Resim, Seramik ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri ile Müzikoloji lisans programı Özel Yetenek Sınavına girerek asıl listeden kayıt hakkı kazanan adaylar, 10 Eylül 2021 Cuma günü ile 13 Eylül 2021 Pazartesi günlerinde, mesai saatleri içerisinde (08:00 – 17:00) Güzel Sanatlar Fakültesine kayıt yaptırmaya şahsen geleceklerdir.

      Kesin kayıt tarihi sona erdikten sonra asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 18.00’dan sonra Fakülte web sayfasından ilan edilecektir. ( gsf.ibu.edu.tr )

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.)

2) Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

3) 28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)

4) 4 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

5) YKS Sonuç Belgesi Çıktısı.

6) Alan öğrencisi olduğuna dair belge. (30 Mart 2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30 Mart 2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır. Bkz. 2021 YKS Kılavuzu, s. 33.)

 

Not: COVİD-19 salgını nedeniyle, kayıt esnasında her öğrenci, kendi kullanacağı mavi tükenmez kalemi yanında bulundurmalıdır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top