2021 - 2022 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTEDEN KAYIT HAKKI KAZANANLAR

14 Eylül 2021
      2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı sonucu Resim Bölümü ve Müzikoloji lisans programı yedek listeden kayıt hakkı kazananlar aşağıda yer almaktadır.
 

     Kayıt hakkı kazananlar, 14 Eylül 2021 - 15 Eylül 2021 tarihlerinde Saat 16:45 e kadar kayıt yaptırabilirler. Kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

 

 

 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.)

2) Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

3) 28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)

4) 4 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

5) YKS Sonuç Belgesi Çıktısı.

6) Alan öğrencisi olduğuna dair belge. (30 Mart 2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30 Mart 2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır. Bkz. 2021 YKS Kılavuzu, s. 33.)

 

Not: COVİD-19 salgını nedeniyle, kayıt esnasında her öğrenci, kendi kullanacağı mavi tükenmez kalemi yanında bulundurmalıdır.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top