DUYURULAR

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu ile verilmesine ilişkin alınan 2020/67 sayılı BAİBÜ Senato Kararı, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.


Pandemi nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında uzaktan eğitim sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, devam edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme 31/03/2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı
olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.


Alınan kararın birimimizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvurusuna ilişkin formu ile işlem protokolü Müdürlüğümüzce/Dekanlığımızca belirlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur;

* Bu form, öğrenci tarafından doldurularak öğrencisi olduğu birime (fakülte, yüksekokul, MYO) e-posta, faks veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Formun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasını arayarak teyit edebilir.


* Bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvuruları en geç 19.06.2020 tarihine kadar kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.


* Alınan başvurular, ilgili birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek, bekletilmeksizin ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı yönetim kurulu kararı, BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

* ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecektir.

* Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

* Başvurusu kabul edilenlerin öğrenci numaralarının yer alacağı liste, ilgili birimin web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı İletişim Adresleri

E-posta: gsf@ibu.edu.tr

Tel: +90 374 254 46 60 / Faks: +90 374 253 46 65

Posta Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 14030 Gölköy Merkez/BOLU


Başvuru formu için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı Bahar dönemi açılan teorik dersleri uzaktan eğitimi, İBUZEM LMS sistemi (http://ueys.ibu.edu.tr) ve Google Hangouts Meet (http://meet.google.com) aracı kullanılarak yapılacaktır.

Teorik ve uygulamanın eşzamanlı yürütüldüğü dersler ise ilerleyen zamanlarda belirlenecek yoğunlaştırılmış uygulama takvimine göre yapılması kararlaştırılmıştır. Teorik derslerin 30.03.2020 tarihinden itibaren eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) olarak uzaktan öğretim yoluyla verilmesi için gerekli haftalık ders programı ekte paylaşılmıştır.   Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Fakültemiz Seramik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Emre CAN, Quanzhou Porcelain Road Art Development Center tarafından Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenen 2019 "Blanc De Chine” Uluslararası Seramik Yarışmasında "Ortadoğu’da Kahvaltı” isimli eseriyle “Excellence Prize” ödülünü kazanmıştır.

 

KAYIT DUYURUSU

Page 1 of 15
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top