Değerler

Atatürk ilkelerine bağlılık

Sanatsal ve bilimsel özgürlük

Bilimsel yöntem ve etik değerlere bağlılık

Estetik duyarlılık

Toplumsal duyarlılık, sorumluluk ve farklılıklara saygı

Öğrenci merkezlilik

Kurumsal aidiyet

Katılımcılık, paylaşım ve işbirliği

Doğa ve çevre bilinci

Çalışkanlık ve üretkenlik

Yeniliklere açıklık ve özgünlük

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top