Değerler

Atatürk ilkelerine bağlılık
Sanatsal ve bilimsel özgürlük
Bilimsel yöntem ve etik değerlere bağlılık
Estetik duyarlılık
Toplumsal duyarlılık, sorumluluk ve farklılıklara saygı
Öğrenci merkezlilik
Kurumsal aidiyet
Katılımcılık, paylaşım ve işbirliği
Doğa ve çevre bilinci
Çalışkanlık ve üretkenlik
Yeniliklere açıklık ve özgünlük

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top