Tarihçe

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre 31/01/2005 tarihinde kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 13/03/2008 tarihinde Resim Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü, 10/03/2010 tarihinde Seramik Bölümü, 8/12/2010 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi Film - Animasyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek öğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. 2010 yılı Aralık ayında fakülte binasının inşaatı tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile, Resim Anasanat Dalına 25, Seramik Anasanat Dalına 9 öğrenci alıp eğitim - öğretime başlamıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/04/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca;

a) Görsel İletişim Bölümü adının Grafik Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalının adının Grafik Anasanat Dalı olarak değiştirilmesi (Sayı:79594239-101.03.01/E.31844),

b) Müzik Bilimleri Bölümü adının Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri Anasanat Dalı adının Müzik Anasanat Dalı olarak değiştirilmesi (Sayı:79594239-101.03.01/E.31844) uygun görülmüş,

Yine Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/04/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Temel Sanat Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Sanat Eğitimi Anabilim Dalı açılması (Sayı: 75850160-101.03.01-E.32735) uygun görülmüştür.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı kadrosunda yer alan 2 Profesör, 2 Doçent, 11 Dr. Öğretim Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisinin yanı sıra 6 idari ve teknik personelle eğitim öğretime devam etmektedir. 2018-2019 Güz Dönemi itibariyle Resim Bölümünde 120, Seramik Bölümünde 70, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde 10 olmak üzere toplam kayıtlı öğrenci sayısı 200'dür.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top