Dekanlık

DEKANLIK

 
 

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Dekan

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Pakize KAYADİBİ

Dekan Yardımcısı

 
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top