Dekanlık

DEKANLIK

 

 

Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE

Dekan V.

ÖZGEÇMİŞ

 

Dr. Öğretim Üyesi Pakize KAYADİBİ

Dekan Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top