Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE Başkan
Prof. Dr. Nesrin KALYONCU Üye
Prof. Dr. Altay EREN
Üye
Prof. Dr. Hakkı Engin GİDERER Üye
Doç. Dr. Zeynep BALKANAL
Üye
Doç. Melahat ALTUNDAĞ
Üye
Dr. Öğretim Üyesi Pakize KAYADİBİ
Üye
   

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top