İdari Birimler

İDARİ BİRİMLER

 

Unvanı

Adı Soyadı

İdari Görevi

Dahili Telefon

Fakülte Sekreteri Mustafa ACAR Fakülte Sekreteri 2404
Şef  Bakiye ÇELİKBAŞ  Şef
 2411
  Bilgisayar İşletmeni Damla SÜRMELİ Dekan Sekreteri 2401
Bilgisayar İşletmeni  Enes ÖZÇELİK

  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Maaş Özlük Satın Alma

 2405
Bilgisayar İşletmeni  Buket SEZER

  Seramik Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sekreteri

Öğrenci İşleri

 2424
  Bilgisayar İşletmeni  Sebahattin BAŞAK

  Resim Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü, Görsel İletişim Tasarım Bölümü Sekreteri

 2425 / 2426
Teknisyen  Kadir AYDOĞDU  Teknik Hizmetler  2409

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email:          gsfibu.edu.tr
Top