Türk kültürünü oluşturan değerlerin önemli bir bölümü geleneksel sanatlarımızdır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, geleneksel değerleri araştıran ve koruyan, çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlarla tasarımlar yapabilen, geçmişi günümüze kendi yorumlarıyla taşıyabilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu genel amaç doğrultusunda bölümümüzdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel sanatlardan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması hedeflenmektedir. Bireysel yaratıcılık ön planda tutularak özellikle taklitçilikten uzak tasarımlar yapılması sağlanacaktır. Yine bölümümüz programları ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmayı da hedeflemektedir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü çeşitli sanat dallarında günümüz sanat anlayışına uygun geçmişte yapılan sanatları benimsemiş, yaptığı sanata uygun olarak doğru malzeme, desen ve uygulama bilgilerini kullanarak özgün tasarımlar gerçekleştirebilecek donanımlı öğrenciler yetiştirilecektir. Burada yetişen genç sanatçılar, geleneksel sanat kültürüne hakim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek bilgiye sahip, özgün eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olacaktır.

Öğrencilerimiz, ülkemizdeki kültür ve sanat varlıklarının konservasyon ve restorasyonu konularında sanat dallarının diğer disiplinlerle bağlantılarını kuracak bilgi ve becerileri de hem kaynağında bizzat gözlemleyerek, hem de bölümümüzün atölyelerinde, eğitim ve uygulamayı bir arada götürerek alacaklar, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek sergi, seminer, konferans, sempozyum, gezi ve benzeri etkinliklerle bu bilgi ve becerilerini pekiştireceklerdir.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri, Tezhip, Çini Tasarımı, Hat (Eski Yazı) Anasanat Dallarından mezun olan öğrenciler, kütüphaneler, müzeler, desen atölyeleri, sanayiye yönelik desen atölyeleri, tasarım atölyelerinde, restorasyon çalışmalarında istihdam edilecektir.

Bölümümüzde yeterli öğretim elemanı olmadığından henüz öğrenci alınmamaktadır.

Misyon
 
Misyonumuz, Türk sanatları alanında eğitim öğretim sunmak; geleneksel sanatlarımızın eski örneklerinin onarımlarını gerçekleştirecek, günlük yaşama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalarında etkin görevler alacak uzman eleman yetiştirmek; geleneksel motifleri özgün tasarımlarda bir araya getirerek, eski ve yeni teknikleri farklı şekillerde yorumlayarak, taklitçilikten uzak, özgün, bilinçli, nitelikli, yaratıcı birer sanatçı adayı yetiştirmektir.

Vizyon
 
Alanında yetkin sanatçılar ve bilim adamları yetiştirmek için gerekli altyapıyı oluşturup en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetlerine sunarak toplumun aydınlanmasına katkıda bulunacak, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten nesillerin geleceğe hazırlandığı bir sanat ve bilim yuvası olmaktır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2017 Sayfa Başı