Yazdır

Resim Bölümü'ne yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi ektedir.

NOT: 08/09/2015 saat 17.00'a kadar kayda gelmeyen aday öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Kontenjan dolmadığı takdirde, gelmeyen aday sayısı kadar yedek listeden kayıt hakkı kazananlar ilan edilecektir.