Yazdır

Resim Bölümü'ne yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi ektedir.

NOT: 18/09/2015 saat 14.30'a kadar kayda gelmeyen aday öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.