Yazdır

Resim Bölümü'ne yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi ektedir.

NOT: 02/10/2015 saat 15.00'a kadar kayda gelmeyen aday öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.