HİZMET ALIMI DUYURUSU

2015-2016 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Dönemi Fakültemiz Resim ve Seramik Bölümleri’nin dersleri için aşağıdaki şartları taşıyan, 4734 sayılı kanunun 22-d maddesi gereğince  canlı model hizmet alımı yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR:

1-T.C Vatandaşı olmak,

2-En az Lise mezunu olmak,

3-Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak,

4-Karakteristik yüz ve vücut özelliklerine sahip olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

 

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

Mezuniyetini gösterir belge (aslı gibidir veya noter onaylı)

Üniversitemiz Mediko’sundan veya hastanelerden alınacak, “uzun süre hareketsiz kalabileceğine dair” rapor,

 

MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ:

Güzel Sanatlar Fakültesi ZB06 nolu oda. Adaylar başvuruya kendileri gelecektir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ:

26/02/2016 Saat:15.00’e kadar

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı