Yazdır

GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Geçici Akademik Teşvik Komisyonu’nun 11/01/2016 tarihinde aldığı karar uyarınca başvuru sahibi YÖKSİS çıktısına ek olarak akademik faaliyetlerine ilişkin örnek ve belgeleri ön inceleme heyetine sunması gerekmektedir. Ek belgeler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir:

 1. Projelerde başvuru sahibinin projedeki görevi ve projenin sonuçlandığı tarihi gösteren ilgili belge,
 2. Araştırmada başvuru sahibinin yönetmelikte belirtilen araştırma tanımına uyan faaliyetlerine ilişkin ilgili tarihleri gösteren belge,
 3. Tüm kitaplarda, kitabın ilk sayfası ve jenerik sayfası,
 4. Kitap bölümlerinde kitabın ilk sayfası, jenerik sayfası ve ilgili bölümün ilk sayfası,
 5. Dergi editörlüğünde derginin hangi indekslerde tarandığı ve derginin editörü olduğunu gösteren belge (makale editörlükleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 6. Kitap, dergi editörler kurulu üyeliğini gösteren belge,
 7. Makalenin ilk sayfası ve yayınlandığı derginin hangi indekslerde tarandığı gösteren belge,
 8. Ses ve görüntü kayıtlarının elektronik ortamda sunulması,
 9. Sanatsal tasarım, kamu ya da özel kurumlardan alınan belge ve eserin görseli ile sunulması,
 10. Bilimsel tasarım ve faydalı objeler TSE belgesi ile sunulması,
 11. Sergiler için afiş, katılım belgesi, görüntü ve görsellerin sunulması,
 12. Patentlerin tescil belgesinin sunulması,
 13. Makale atıflarında atıf alan ve atıf yapan makaleler Web of Science, Scopus, Science Direct, Google Scholar vb. arama linkleri ile belgelendirilmesi, derginin hangi indekslerde tarandığının belirtilmesi,
 14. Kitap atıflarında kitabın kapak sayfası, 2015 yılında basıldığını gösteren Copyright sayfası ve atıf yapılan sayfanın belgelendirilmesi,
 15. Tebliğin bulunduğu ilgili sayfanın belgelendirilmesi,
 16. Ödül belgesinin sunulması,

2015 yılına ait Akademik Teşvik başvuru takvimi : 01 Ocak-22 Ocak 2016

Fakültemiz Geçici Ön İnceleme Heyeti

Bölüm Adı

Geçici Ön İnceleme Heyeti

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

Yrd.Doç.Dr.Zeynep BALKANAL

Yrd.Doç.Dr.Gülten KURT

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Yrd.Doç.Dr.Arzu DURSİN

Öğr.Gör.Ayşegül GÜRDAL PAMUKLU

RESİM

Prof.Dr.Hakkı Engin GİDERER

Yrd.Doç.Dr.Özden YARIMCA

Yrd.Doç.Melek ŞAHİNDOKUYUCU

SERAMİK

Yrd.Doç.Senem AKER ENSARİ

Yrd.Doç.Bahar ARI DELLENBACH

Yrd.Doç.Perihan ŞAH ASLAN