Yazdır

Resim Bölümü'ne yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi ektedir.

NOT: 05 Eylül 2016 tarihi saat 17:00'ye kadar kayda gelmeyen aday öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Kontenjan dolmadığı takdirde, gelmeyen aday sayısı kadar yedek listeden kayıt hakkı kazananlar ilan edilecektir.