2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Muafiyet Sınavı (İngilizce I-II) 29/09/2016 tarihinde
saat 10.00'da Fakülte ve Yüksekokullarda yapılacaktır. Fakülteniz/Yüksekokulunuz
öğrencileri http://mdobs.ibu.edu.tr adresinden başvurularını 19-27 Eylül 2016 tarihleri
arasında yapacaklardır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı