Yazdır

CANLI MODEL ALIM İLANI

2016-2017 Eğitim – Öğretim yılı Fakültemiz Resim ve Seramik Bölümleri’nin dersleri için; 657 sayılı kanunun 4/c maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşıyan canlı model alımı yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

1-T.C Vatandaşı olmak,

2-En az Lise mezunu olmak,

3-Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak,

4-Karakteristik yüz ve vücut özelliklerine sahip olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Mezuniyetini gösterir belge (aslı gibidir veya noter onaylı)

Üniversitemiz Mediko’sundan veya hastanelerden alınacak, “uzun süre hareketsiz kalabileceğine dair” rapor.

MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ

Güzel Sanatlar Fakültesi ZB07 nolu oda. Adaylar gerekli belgeler ile başvuruya kendileri gelecektir.

DEĞERLENDİRME

Müracaatlar komisyon tarafından değerlendirilecektir. Gerektiğinde adaylar mülakat için çağrılabileceklerdir. Mülakat tarihi yine bu sayfadan adaylara ilan edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ

13/10/2016 Saat:16:00’a kadar.