Yazdır

CANLI MODEL ALIM İLANI

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı Fakültemiz Resim ve Seramik Bölümleri’nin dersleri için; 657 sayılı kanunun 4/c maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşıyan canlı model alımı yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

18.07.2017 Saat : 10.00    -    28.07.2017  Saat  :  16:00

ARANAN ŞARTLAR

1-T.C Vatandaşı olmak,

2-En az Lise mezunu olmak,

3-Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak,

4-Karakteristik yüz ve vücut özelliklerine sahip olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Mezuniyetini gösterir belge (aslı gibidir veya noter onaylı)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Üniversitemiz Mediko’sundan veya hastanelerden alınacak, “uzun süre hareketsiz kalabileceğine dair” sağlık raporu.

MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ

Güzel Sanatlar Fakültesi ZB07 nolu oda. Adaylar gerekli belgeler ile başvuruya kendileri gelecektir.

DEĞERLENDİRME

Kontenjan sayısı 4 kişi olup, müraacatlar komisyon tarafından değerlendirilecektir. 01.08.2017 tarihinde saat 10:00'da Fakültemiz Toplantı Salonunda adaylar ile mülakat yapılacaktır.

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

04/08/2017 Saat 15:00

NOT: Güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlama hakkı elde edecek olan Canlı Modeller, Üniversitemiz 2017-2018 Akademik Takviminde belirtilen ders başlama tarihinde göreve başlayacaklardır.