2017-2018 Öğretim Yılı Fakültemiz Resim ve Seramik Bölümleri Özel Yetenek Sınavına girerek kayıt hakkı kazanan, asıl listede isimleri yer alan öğrenci adaylarının kesin kayıt tarihleri 08 Eylül 2017 ile 11 Eylül 2017’dir (09-10 Eylül 2017 hafta sonu tatilidir). Adaylar kayıt olmaya şahsen geleceklerdir.

Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Lise diplomasının aslı ile 1 adet fotokopisi, ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı
  • 4 Adet 4,5x6 cm ebatında, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 29 Yaşından büyük erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  • 4 Adet mektup zarfı ve 5 TL değerinde posta pulu

Halen başka bir Üniversitede öğrenim gören öğrenciler, ilgili Üniversitedeki kayıtlarını ve YÖKSİS’deki kayıtlarını sildirerek kayıt olmaya geleceklerdir.

Bölümlerimiz için ilan edilen kontenjanlar dolmadığı taktirde, yedek adayların kayıtlarına geçilecek ve yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile web sitemizden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca telefon ile bilgi verilmeyecektir.

Kendilerine tanınan süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı