2017-2018 Öğretim Yılı ÖYS ile belirlenen 2. (ikinci) Yedek Listeden 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Kesin Kayıt olma hakı kazanan aday öğrenciler ekli dosyalarda duyurulmuştur.

15 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmayan aday öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Önemle Duyurulur!


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı