2017-2018 Öğretim Yılı ÖYS ile belirlenen 5. (beşinci) Yedek Listeden 25-26 Eylül 2017 tarihlerinde Kesin Kayıt olma hakkı kazanan aday öğrenci listesi ekli dosyada duyurulmuştur.

26 Eylül 2017 Salı günü saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmayan aday öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Önemle Duyurulur!


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı