Fakülte

DEĞERLER

 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

Estetik Duyarlılık

Yaratıcılık

Akademik özgürlük

Yenilikçilik

Etik değerlere bağlı olmak

Dürüstlük

İdealist olmak

Güvenilirlik

Sevgi, saygı, hoşgörü sahibi olmak

Liderlik

Kurum içi ve dışı katılımcılığı ve paylaşımı teşvik etmek, takım bilinci

Adalet

İnsani değerlere duyarlı ve farklılıklara saygılı olmak

Doğa ve çevre bilinci

Toplumsal sorumluluk

Kurum aidiyeti

 

 

 

MİSYON


Güzel sanatlar ve tasarım alanında evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma liderlik yapabilecek, insanî değerlere saygılı, alanında özgün sanatsal eser ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler yetiştirmektir.

VİZYON


Sanatın merkezleri olarak kabul edilen; Ankara ve İstanbul’un ortasında yer alan Bolu ilinde sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan fakültemiz; 21.Yüzyıldaki değişim ve gelişmelere uyum sağlayan, güzel sanatlar ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında kaliteli eğitim-öğretim veren ve üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmayı hedeflemektedir.

 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre 31/01/2005 tarihinde kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 13/03/2008 tarihinde Resim Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü, 10/03/2010 tarihinde Seramik Bölümü, 8/12/2010 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi Film - Animasyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek öğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. 2010 yılı Aralık ayında fakülte binasının inşaatı tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile, Resim Anasanat Dalına 25, Seramik Anasanat Dalına 9 öğrenci alıp eğitim - öğretime başlamıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı kadrosunda yer alan 2 Profesör, 14 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinin yanı sıra 6 idari ve teknik personelle eğitim öğretime devam etmektedir. 2017-2018 Güz Dönemi itibariyle Resim Bölümünde 117, Seramik Bölümünde 67 olmak üzere toplam kayıtlı öğrenci sayısı 184'tür.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı