Fakülte

Atatürk ilkelerine bağlılık

Sanatsal ve bilimsel özgürlük

Bilimsel yöntem ve etik değerlere bağlılık

Estetik duyarlılık

Toplumsal duyarlılık, sorumluluk ve farklılıklara saygı

Öğrenci merkezlilik

Kurumsal aidiyet

Katılımcılık, paylaşım ve işbirliği

Doğa ve çevre bilinci

Çalışkanlık ve üretkenlik

Yeniliklere açıklık ve özgünlük

MİSYON


Sanat alanında; günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmelerini benimsemiş, kültürel değerlerine bağlı ve çağdaş anlayışa sahip sanatçı adaylarını yetiştirmek; disiplinlerarası yaklaşımla ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli, özgün sanatsal ve bilimsel eserler üretmek.

 

VİZYON


Sanat ve tasarım alanında bilimsel yöntemleri de kullanarak çağdaş, özgün üretimlerle, topluma hizmetle, eğitim ve araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen sanat eğitimi kurumları arasında yer alabilmek.

 

 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre 31/01/2005 tarihinde kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 13/03/2008 tarihinde Resim Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü, 10/03/2010 tarihinde Seramik Bölümü, 8/12/2010 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi Film - Animasyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek öğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. 2010 yılı Aralık ayında fakülte binasının inşaatı tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile, Resim Anasanat Dalına 25, Seramik Anasanat Dalına 9 öğrenci alıp eğitim - öğretime başlamıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı kadrosunda yer alan 2 Profesör, 14 Dr. Öğretim Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinin yanı sıra 6 idari ve teknik personelle eğitim öğretime devam etmektedir. 2017-2018 Güz Dönemi itibariyle Resim Bölümünde 117, Seramik Bölümünde 67 olmak üzere toplam kayıtlı öğrenci sayısı 184'tür.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı