Yazdır

MİSYON


Güzel sanatlar ve tasarım alanında evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma liderlik yapabilecek, insanî değerlere saygılı, alanında özgün sanatsal eser ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyler yetiştirmektir.

VİZYON


Sanatın merkezleri olarak kabul edilen; Ankara ve İstanbul’un ortasında yer alan Bolu ilinde sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan fakültemiz; 21.Yüzyıldaki değişim ve gelişmelere uyum sağlayan, güzel sanatlar ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında kaliteli eğitim-öğretim veren ve üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmayı hedeflemektedir.