DEĞERLER

 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

Estetik Duyarlılık

Yaratıcılık

Akademik özgürlük

Yenilikçilik

Etik değerlere bağlı olmak

Dürüstlük

İdealist olmak

Güvenilirlik

Sevgi, saygı, hoşgörü sahibi olmak

Liderlik

Kurum içi ve dışı katılımcılığı ve paylaşımı teşvik etmek, takım bilinci

Adalet

İnsani değerlere duyarlı ve farklılıklara saygılı olmak

Doğa ve çevre bilinci

Toplumsal sorumluluk

Kurum aidiyeti

 

 

 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı