Atatürk ilkelerine bağlılık

Sanatsal ve bilimsel özgürlük

Bilimsel yöntem ve etik değerlere bağlılık

Estetik duyarlılık

Toplumsal duyarlılık, sorumluluk ve farklılıklara saygı

Öğrenci merkezlilik

Kurumsal aidiyet

Katılımcılık, paylaşım ve işbirliği

Doğa ve çevre bilinci

Çalışkanlık ve üretkenlik

Yeniliklere açıklık ve özgünlük


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2018 Sayfa Başı