Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre 31/01/2005 tarihinde kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 2008 tarihinde Resim Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü, 2010 yılında Seramik Bölümü Yüksek öğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. 2010 yılı Aralık ayında fakülte binasının inşaatı tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile, Resim Anasanat Dalına 25, Seramik Anasanat Dalına 9 öğrenci alıp eğitim - öğretime başlamıştır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2017 Sayfa Başı