Yazdır

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre 31/01/2005 tarihinde kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 13/03/2008 tarihinde Resim Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü, 10/03/2010 tarihinde Seramik Bölümü, 8/12/2010 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi Film - Animasyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek öğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. 2010 yılı Aralık ayında fakülte binasının inşaatı tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile, Resim Anasanat Dalına 25, Seramik Anasanat Dalına 9 öğrenci alıp eğitim - öğretime başlamıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı kadrosunda yer alan 2 Profesör, 14 Dr. Öğretim Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinin yanı sıra 6 idari ve teknik personelle eğitim öğretime devam etmektedir. 2017-2018 Güz Dönemi itibariyle Resim Bölümünde 117, Seramik Bölümünde 67 olmak üzere toplam kayıtlı öğrenci sayısı 184'tür.