Öğrenci Kayıt İşlemleri

Yazdır

Sayın Öğrencimiz;

Fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Öğrenci kayıt işlemleri ve sonrasındaki süreçte sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır;

  1. KAYIT İŞLEMLERİ

2017-YGS ve LYS sonucunda Fakültemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1)      Kayıt Tarihleri;

 ÖĞRENCİ ADAYLARININ 11 - 16 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARALIĞINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE E- KAYIT  İŞLEMLERİNİ YAPMALARI ZORUNLUDUR. 

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacaklar ve E-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda olan öğrenci adaylarının başvuruları 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Fakültemizdeki kayıt kabul ofisinde alınacaktır.

2)    Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Öğrenim ücretleri 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte İş Bankasının Türkiye'de bulunan herhangi  bir   şubesine   (Her   öğrencinin   ödeyeceği   miktar   banka kayıtlarına aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır.)

3)      E-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek Elektronik Kayıt (e-kayıt);

4)      Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde okul müdürlüklerinden bütünleme veya tek ders sınava girecektir yazısı alması koşulu ile Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar Öğrenci işleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5)      Kayıt Yaptıramayacaklar Öğrenci Adayları;

6)      Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

7)      Öğrenci No Sorgulama;

Öğrenci numarası, “oidb.ibu.edu.tr” adresindeki“ Öğrenci Numarası Sorgulama” alanına T.C. Kimlik Numarası girilerek öğrenilecektir.

II.   FAKÜLTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacaklar ve E-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda (MEB sorunlu veya YÖK sorunlu) olan öğrenci adaylarının başvuruları Fakültemizde alınacaktır. Bu durumda olan öğrenci adayları 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Fakültemize gelerek kayıt yaptıracaklardır.

Bu Durumda;

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

III.   WEB ŞİFRE

Üniversitemize e-devlet üzerinden öğrenci kaydı yapan veya Fakültemizde öğrenci kaydını yaptıran adaylar, kayıt tarihinden bir gün sonra Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sisteminde bys.ibu.edu.tr "İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin Tıklayınız" bağlantısı üzerinden öğrenci şifrelerini oluşturacaklardır.

IV.     DERS KAYITLARI

Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “bys.ibu.edu.tr" adresinden 25 - 29 Eylül 2017 tarihleri aralığında ders kayıtlarını yaparak 02 Ekim 2017 tarihinde Fakültemizde eğitime başlayacaklardır. Ders kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler için fakültemiz web sayfasında yer alan "Bölümlerimiz" menüsünden bölümünüzün sayfasına bakınız.

Kesin kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 22 - 29 Eylül 2017 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. İş Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir. Birinci öğretim programına kayıtlanan öğrenciler herhangi bir öğrenim ücreti ödemezler.

V.    YABANCI DİL HAZIRLIK

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLERİMİZ;

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Seviyesi Belirleme Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı olan bölümlerimize kayıtlanan ve 1 yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi alacak öğrencilerin "İngilizce" seviyesini belirlemeye yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak zorunludur. Geçerli mazeret göstermeksizin bu sınava katılmayan öğrenciler "A" grubunda eğitime alınacaklardır. Öğrenciler 04 - 13 Eylül 2017 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden online olarak sınav başvurularını yapacak ve 19 - 20 Eylül 2017 tarihinde “İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Seviyesi Belirleme Sınavı” na katılacaklardır.

A grubu: 2017 yılında kayıt yaptırmış ve Beginner seviyesindeki öğrenciler. 

B grubu: 2017 yılında kayıt yaptırmış ve Elementary seviyesindeki öğrenciler. 

C grubu:2017 yılında kayıt yaptırmış Dil Grubu (İng. Öğrt. ve Müt-Ter) öğrencileri. 

R grubu: 2016 yılında kayıt yaptırmış tekrar öğrencileri.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı olan bölümlerimize kayıtlanan ve 1 yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitimden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bu sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine alınacaklardır. Sınava katılmak isteyenler 04 - 13 Eylül 2017 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden online olarak başvurularını yapabilir ve 19 - 20 Eylül 2017 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler.

Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı       : Bölümlerindeki İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Bu sınavda yeterli not ortalaması alan öğrenciler öğrenimleri süresince bölümünde okutulan ingilizce derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalamalarına katılır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler bölümünde okutulan İngilizce derslerini normal eğitim-öğretim dönemlerinde alırlar.  Sınava katılmak isteyenler 18 - 24 Eylül 2017 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden online olarak başvurularını yapabilir ve 27 Eylül 2017 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler. 

 

 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfına Ders Kaydı

Ders kayıtları, üniversitemiz akademik takviminde de belirtildiği üzere 25 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sitesinden ilan edildiği şekilde yapılacaktır. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi alacak bütün öğrenciler, ders kayıt ekranında sadece “İngilizce-Hazırlık” dersini seçerek “DANIŞMAN ONAYINA GÖNDER” butonunu işaretleyeceklerdir.

ÖNEMLİ: İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunan bölümlerimize kayıtlanan öğrenciler ders kayıt ekranında bulunan 1. sınıf derslerini seçmeyeceklerdir. Sadece “İngilizce-Hazırlık” dersinin seçilmesi gerekmektedir. Öğrenci danışmanları kayıtlandığınız bölümlerimizde bulunmaktadır.

 

ZORUNLU veya İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLMAYAN BÖLÜMLERİMİZ;

Bu bölüm/programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz 2017-2018 güz döneminde 1. yarıyıl öğrencisi olarak öğrenime başlayacakları için 1. yarıyıl derslerine ders kayıtlarını yapacaklar ve 02 Ekim 2017 tarihinde başlayacak derslere katılacaklardır. 

VI.     İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlıkaskerlikmaddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 18 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında web sitemizin "Formlar > Öğrenci Formlar" menüsündeki "1-Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Formu"nu içerik ve teknik kurallarına uygun olarak doldurarak kayıtlandıkları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere/uygulamalara/sınavlara devam edemezler. Bu süreler eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

VII.    MUAFİYET

Daha önce örgün eğitim veren bir yükseköğretim programından mezun olan öğrenciler başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 11 - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında web sitemizin "Formlar > Öğrenci Formlar" menüsündeki "2-İntibak ve Eşdeğerlik Formu"nu içerik ve teknik kurallarına uygun olarak doldurarak öğrencisi oldukları bölümün Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu dersler Üniversitemiz Yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

VIII.  YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

        * Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web veya e-devlet adresinden yapılacaktır.

NOTLAR;

Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (süresi içinde mezun olmayan I. öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında dersler 02 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.

Soru veya sorunlarınız için;

Telefon            :        0 374 254 1000 – (Dâhili) 1158 / 1160 / 1161

Faks                 :        0 374 253 4643

E-posta            :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.