Yazdır

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Nesrin KALYONCU
Prof. Dr. Ömer ZORBA
Prof. Dr. Hakkı Engin GİDERER
Doç. Dr. Elif SAZAK PINAR
Doç. Dr. Ali ERİM
Yard. Doç. Dr. Özden GEZER