Unvanı Adı Soyadı İdari Görevi Dahili Telefon
  Fakülte Sekreteri Mustafa ACAR Fakülte Sekreteri 2404
  Şef Bakiye ÇELİKBAŞ Sekreterlik 2401
  Bilgisayar İşletmeni Enes ÖZÇELİK

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Maaş Özlük

Satın Alma

2405
  Bilgisayar İşletmeni Buket SEZER

Seramik Bölüm Sekreteri

Öğrenci İşleri

2424
  Bilgisayar İşletmeni Sebahattin BAŞAK Resim Bölüm Sekreteri 2426
  Teknisyen Kadir AYDOĞDU Teknik Hizmetler 2409
         

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi © 2017 Sayfa Başı