Yazdır

DEKANLIK

Prof. Dr. Nesrin KALYONCU

Dekan V.

Yrd. Doç. Dr. Özden GEZER

Dekan Yardımcısı