DOKUMA - 2

26 Eylül 2023 Salı

“Okul Öncesi Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras ve Teknoloji Çalışması: Geleneksel El Sanatları Temelli  Dijital Hikaye Anlatımı ve Kodlama Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” adlı proje kapsamında Bolu Paşaköy İlkokulu Okulöncesi Çocukları, velileri ve öğretmenleri Mükerrem ACAR’ın katılımıyla Kodlayarak Dokumayı Deneyimle Sanat Atölyesi katılımıyla Kodlayarak Dokumayı Deneyimle Sanat Atölyesi Dr. Öğr. Üyesi Pakize KAYADİBİ yönetiminde gerçekleştirildi.