Tarihçe

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30'uncu maddesine göre 31/01/2005 tarihinde kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 13/03/2008 tarihinde Resim Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü, 10/03/2010 tarihinde Seramik Bölümü, 8/12/2010 tarihinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Çizgi Film - Animasyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek öğretim Kurulunun 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. 2010 yılı Aralık ayında fakülte binasının inşaatı tamamlanarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile, Resim Ana sanat Dalına 25, Seramik Anasanat Dalına 9 öğrenci alıp eğitim- öğretime başlamıştır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/04/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca;


a) Görsel İletişim Bölümü adının Grafik Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalının adının Grafik Anasanat Dalı olarak değiştirilmesi (Sayı:79594239-101.03.01/E.31844),


b) Müzik Bilimleri Bölümü adının Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri Anasanat Dalı adının Müzik Anasanat Dalı olarak değiştirilmesi (Sayı:79594239-101.03.01/E.31844) uygun görülmüş,


Yine Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/04/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Temel Sanat Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Sanat Eğitimi Anabilim Dalı açılması (Sayı: 75850160-101.03.01- E.32735) uygun görülmüştür. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı kadrosunda yer alan 2 Profesör, 2 Doçent, 14 Dr. Öğretim Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisinin yanı sıra 6 idari ve teknik personelle eğitim öğretime devam etmektedir. 2019-2020 Güz Dönemi itibariyle Resim Bölümünde 150, Seramik Bölümünde 67, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde 15 olmak üzere toplam kayıtlı öğrenci sayısı 232'dir.