Akademik

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanlığı

Doç. Dr. Gülten Kurt
Doç. Dr. Zeynep Küçüktural
Dr. Öğr. Üyesi Koza Kurt Kırtay
Dr. Öğr. Üyesi Pakize Kayadibi
Öğr. Gör. Nurhan Böyükyılmaz
Öğr. Gör. Sevban Esra Sarı

Grafik Bölümü Başkanlığı