2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Seramik Bölümü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

25 Mart 2024 Pazartesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Bahar dönemi etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. N. Lerzan Özer’in 27 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği “Seramikte Kopya ve Üslup” konferansına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Ahmet Serkan Ece ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Özer, vermiş olduğu konferansta plastik sanatlar eğitiminde kopya ve üslubun, sanat öğrencilerinin üslup oluşturmasına etki eden kritik rolüne vurgu yaparak bu konuda kullanılan temel yöntemlere değindi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Avinal, 27 Şubat 2024 tarihinde “Seramikte Fotolitografi Transfer Tekniği” başlıklı söyleşi ve çalıştay gerçekleştirdi. İlgiyle izlenen etkinliğe Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra diğer disiplinlerden öğrenciler de katıldı. Çalıştay farklı alanlardan gelen öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayarak çok yönlü bakış açılarının paylaşıldığı disiplinlerarası bir platform oluşturdu.


 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Araştırma Görevlisi Önder Terzi, 27 Şubat 2024 tarihinde “Kaotik Dekor “ başlıklı söyleşi ve çalıştayını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Ahmet Serkan Ece’nin yanı sıra akademisyen ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Katılımcılar, Arş. Gör. Önder Terzi’nin kendine özgü geliştirdiği “Kaotik Dekor” tekniği aracılığıyla daha önce deneyimlemedikleri sanatsal bir yöntemi paylaşma ve keşfetme fırsatı buldu.